Velkommen til Energy Water
– vi har udviklet et helt nyt koncept inden for foderadditiver!

Ideen er at bevare dyrets sundhed gennem koncentrationsjustering af substanser knyttet til immunforsvaret, således at dyret bliver resistent overfor angreb fra virus-, bakterie- og svampesygdomme.

EW kan bruges både forebyggende(anbefales) og helbredende. EW tilsættes foderet, men kan også anvendes udvortes f.eks. i spray på huden.

Et optimalt produktionsdyr giver maksimalt udbytte og lever et liv uden unødvendige lidelser.

ENERGY WATER er udviklet til:

Mink, Grise, Fjerkræ, Heste

Mink
Læs mere her...

Grise og fjerkræ
Læs mere her...

Heste
Læs mere her...

Kontakt
Klik her...

Welcome to Energy Water
– we have invented a whole new concept in food supplements!


The concept is to maintain an animal's health by bringing the animal's enzymes into balance. This will provide resistance to deceases caused by virus, bacteria and yeast.

These food supplements (EW) work by establishing the natural substances that normally should be present in the animal's body.

EW can be used preventive (recommended) and curative in case of infection. EW is given with the food, but can be used as spray on the skin as well. A maximum return of investment may be better achieved through a higher quality of life for the animal.

ENERGY WATER is available for:

Mink, Swine, Poultry, Horses

Mink
Read more...

Swine and poultry
Read more...

Horses
Read more...

Contact
Click here...

Rævskærvej 21 . Tornby . 9850 Hirtshals . Danmark . joto@energywater.dk . www.energywater.dk
Telefon +45 9897 7448 . Fax +45 9897 8448 . Mobil +45 4055 8448